petak, 27. studenoga 2015.

URA JE ZA PRUŽIT RUKU! - izložba u povodu Međunarodnog dana osoba s invaliditetom
Ura je za pružit ruku! –  izložba nastala u suradnji Udruge tjelesnih invalida TOMS i Muzeja grada Trogira u povodu Međunarodnog dana osoba s invaliditetom – otvorit će se 3. prosinca 2015. godine u 10:00 sati u atriju Muzeja grada Trogira

Ova prodajna izložba rukotvorina humanitarnog je karaktera  i svakako zaslužuje vašu pozornost!
Posjetite stoga atrij Muzeja grada Trogira od 3. do 10. prosinca, ujutro od 09:00 do 12:00 te poslijepodne od 17:00 do 20:00 sati.

Udruga tjelesnih invalida T0MS osnovana je 1988. godine na Osnivačkoj skupštini pod imenom Društvo distrofičara, cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida. Naziv “TOMS” obuhvaća prva slova od četiri općine - Trogir, Okrug, Marina i Seget, na čijem području Udruga djeluje. Prvih deset godina Udruga je bila bez ičega, članovi su se sastajali u privatnim stanovima i smišljali mogućnosti kako doći do prostora. Za vrijeme rata Udruga je bila tako reći mrtvo slovo na papiru i brojila je samo dvanaest članova. Godine 1997. počinje preporod Udruge te se ona  lagano razvija...

    Danas UTI TOMS ima svoje prostore koje joj je ustupio Grad Trogir. Udruga provodi nacionalne i europske projekte preko kojih trenutno zapošljava 46 osoba. Otvorila je poludnevni boravak pod nazivom Centar Dječji osmijeh koji broji 50 korisnika (djece s invaliditetom i teškoćama u razvoju s kojima radi stručno osoblje). Osigurala je terapijsko jahanje za osobe s invaliditetom uz pomoć volontera te na taj način razvija volonterstvo na području četiri općine. UTI TOMS ostvaruje odličnu suradnju s Gradom, drugim udrugama, školama i institucijama koje su joj često partneri u provedbi projekata. TOMS trenutno broji oko 300 članova.

    Dana 8. kolovoza 1956. godine u rudniku ugljena Bois du Casier u Belgiji planuo je požar u kojem su stradala 262 rudara. Ta se nesreća pamti kao rudarska nesreća s najvećim brojem ljudskih žrtava u nekom rudniku ugljena. U spomen na taj događaj određeno je i obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom 3. prosinca. Naime, cilj obilježavanja ovog dana je postizanje što boljeg razumijevanja problema invaliditeta u široj društvenoj zajednici te ostvarenja svih prava koje osobe s invaliditetom imaju, kao i njihove potpune uključenosti u društvo u kojem žive. 

    Udruga tjelesnih invalida TOMS u suradnji s osnovnim školama i Muzejem grada Trogira svake godine obilježava Međunarodni dan osoba s invaliditetom nastojeći osvjestiti lokalno stanovništvo i približiti mu život ljudi koji su malčice drugačiji, ali u svojoj biti isti: LJUDI SA SVOJIM POTREBAMA, ŽELJAMA I OSJEĆAJIMA... i zato:

Ura je za pružit ruku!

Ivana Mitar
Goranka Tomaš
Veselimo se vašem dolasku!


Nema komentara:

Objavi komentar