Kontakt


Adresa / Adress: Muzej grada Trogira, Gradska vrata 4, 21 220 Trogir

Telefon / Phone:  
+385 21 796046 ili 
+385 21 881406 1  za ured ravnateljice / museum principal office (dr. sc. Fani Celio Cega)  
2 za računovodstvo / accounting (Ivana Boras) 
3 za knjižnicu i muzejsku dokumentaciju / library & documentation (Daniela Kontić - Strojan) 
4 za kustosicu / curator (Aleksandra Bilić Petričević
5 za odnose s javnošću i arheologa / public relations & archaeologist (Maja Maljković i Lujana Paraman) 
6 za muzejsku pedagoginju / museum educator (Goranka Tomaš) 


Adrese e-pošte / E-mail:

ured ravnateljice (F. Celio Cega)  
muzej-grada-trogira@st.t-com.hr 

računovodstvo (I. Boras) 
ivana.boras3@gmail.com 
ivana@muzej-grada-trogira.hr

knjižnica i muzejska dokumentacija (D. Kontić - Strojan) 
daniela.kontic.strojan@gmail.com  
knjiznica@muzej-grada-trogira.hr

kustosica  (A. Bilić Petričević)  
abilicpetricevic@gmail.com

arheologinja (L. Paraman) 
lujaparaman@gmail.com

muzejska pedagoginja (G. Tomaš) 
gogtomas@gmail.com

odnosi s javnošću (M. Maljković)
maja.maljkovic@gmail.com 
muzej.grada.trogira@gmail.com