Kontakt


Muzej grada Trogira
Gradska vrata 4
21220 Trogir

Telefon / Phone:  
+385 21 796046 
ili 
+385 21 881406, birati
1  za ured ravnateljice / museum principal office (dr. sc. Fani Celio Cega)  
2 za računovodstvo / accounting (Ivana Boras) 
3 za knjižnicu i muzejsku dokumentaciju / library & documentation (Daniela Kontić) 
4 za kustosicu / curator (Aleksandra Bilić Petričević
5 za odnose s javnošću i arheologa / public relations & archaeologist (Maja Maljković Zelalija i Lujana Paraman) 
6 za muzejsku pedagoginju / museum educator (Goranka Tomaš) 


Adrese e-pošte / E-mail:

ured ravnateljice, dr. sc. Fani Celio Cega
muzej-grada-trogira@st.t-com.hr 

računovodstvo, Ivana Boras
ivana@muzej-grada-trogira.hr

knjižnica i muzejska dokumentacija, Daniela Kontić
knjiznica@muzej-grada-trogira.hr

kustosica, Aleksandra Bilić Petričević  
abilicpetricevic@gmail.com

arheologinja, Lujana Paraman
lujaparaman@gmail.com

muzejska pedagoginja, Goranka Tomaš
gogtomas@gmail.com

odnosi s javnošću, Maja Maljković Zelalija
maja.maljkovic@gmail.com 
muzej.grada.trogira@gmail.com


Društvene mreže / Social media:

Facebook
Instagram
Twitter