srijeda, 10. lipnja 2020.

POZIV ZA SUDJELOVANJE | "Pod sjenom krila". Trogirska komuna za vrijeme venecijanske uprave 1420. - 1797. | Međunarodni znanstveni skup | Muzej grada Trogira, 15. - 17. 10. 2020.
U povodu 600. obljetnice od dolaska Trogira pod mletačku upravu, Hrvatski institut za povijest i Muzej grada Trogira u listopadu 2020. organiziraju

skup

"Pod sjenom krila".
Trogirska komuna za vrijeme venecijanske uprave 1420. - 1797.,
Muzej grada Trogira/Galerija Cate Dujšin Ribar,
15. - 17. 10. 2020.


čija je namjera rasvijetliti i donijeti nove spoznaje o Trogiru i trogirskom području u ovom razdoblju koje je u mnogočemu odredilo budući razvoj i život na ovim prostorima kakvim ga poznajemo danas.Napominjemo - za sudjelovanje na skupu nije potrebna kotizacija. Dovoljno je ispuniti prijavni list s podacima o autoru, naslovom i sažetkom te poslati na e-adresu venecija.trogir2020@gmail.com. Rok za slanje prijava je produljen do 30. lipnja 2020.
  

Nema komentara:

Objavi komentar