utorak, 14. siječnja 2020.

Izložba natječajnih radova arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja prostora Batarije otvara se 16. siječnja!


U Muzeju grada Trogira - Galeriji Cate Dujšin Ribar u četvrtak, 16. siječnja, u 18:00 sati otvara se izložba svih natječajnih radova predanih u okviru projektnog natječaja za izradu idejno arhitektonskog-urbanističkog rješenja uređenja prostora Batarije uključujući kaštel Kamerlengo, kulu Sv. Marka i glorijet maršala Marmonta

Izložbu će otvoriti članovi ocjenjivačkog suda, predstavnici Društva arhitekata Split (DAS) te gradonačelnik Trogira Ante Bilić, a prisustvovat će svi sudionici natječaja te autorski tim prvonagrađenog rada. Nadamo se da ćete nam se pridružiti na otvaranju izložbe ili ju razgledati do 24. siječnja 2020., od ponedjeljka do petka od 9:00 do 14:00 sati.Na natječaj koji je raspisao Grad Trogir, a proveo DAS, koji je trajao od 9. listopada do 9. prosinca 2019., pristiglo je jedanaest radova, pri čemu je nakon pregleda pristiglih radova od strane imenovane Tehničke komisije, koju su činile Daša Gazde, d.i.a. i Jelena Borota, d.i.a. u smislu usklađenosti rada s uvjetima raspisa, sadržaja, rokova i obveznih priloga, deset radova ostvarilo pravo sudjelovanja u postupku ocjenjivanja.  
Ocjenjivački sud koji su činili Iva Letilović, d.i.a., Kata Marunica, d.i.a., Zora Salopek Baletić, d.i.a., prof.dr.sc. Ivo Babić i dr.sc. Vanja Kovačić, te gradonačelnik Grada Trogira Ante Bilić, u nazočnosti članova Tehničke komisije i tajnika natječaja Nikše Bilića, d.i.a. na sjednicama održanim 12. i 13. prosinca 2019. godine, ocijenilo je sve pristigle radove, temeljem kriterija definiranih u Natječajnom elaboratu te jednoglasno donio odluku o rangiranju natječajnih radova.  
Prva nagrada dodijeljena je autorima MVA / Mikelić Vreš Arhitekti, Marin Mikelić, d.i.a. i Tomislav Vreš d.i.a., druga nagrada autorici Vanji Ilić, d.i.a., treća autoricama Branki Juras, d.i.a. i Sandri Lukač, d.i.a., četvrta autorima Rajki Bunjevac, d.i.a. i Borisu Petroviću, d.i.a, te peta nagrada mr.sc. Marku Murtiću, d.i.a. Njihove i sve ostale pristigle radove svi zainteresirani mogu doći pogledati u vremenu trajanja izložbe.Prvonagrađeni rad - MVA / Mikelić Vreš Arhitekti


Provedba arhitektonsko-urbanističkog natječaja uređenja prostora Batarije jedna je od planiranih aktivnosti u sklopu projekta „Trogirska kamena enciklopedija – zidine grada, čuvari baštine i zalog budućnosti“

Natječaj je bio podijeljen na anketni dio, s ciljem prikupljanje kvalitetnih i stručno izrađenih idejnih  urbanističkih rješenja za urbanu obnovu s rekonstrukcijom i revitalizacijom gradskog predjela Batarija u Trogiru, uz povećanje nosivog kapaciteta i održivosti predmetne urbane strukture, te dio za realizaciju, koji je obuhvaćao izradu idejnog arhitektonskog rješenja rekonstrukcije i opremanja u skladu s prijedlogom namjene kaštela Kamerlengo, kule Sv. Marka i glorijeta maršala Marmonta u Trogiru, te urbanističkog uređenja koje uključuje hortikulturno uređenje i rekreacijsko opremanje prostora Batarije oko građevina, koje će u programskom i oblikovnom smislu adekvatno revitalizirati te zaštićene građevine. 

Grad Trogir je u ožujku 2016. godine s MRRFEU (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije) i SAFU (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije), sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020., za projekt „Trogirska kamena enciklopedija – zidine grada, čuvari baštine i zalog budućnosti“, referentnog MIS broja KK.06.1.1.01.0041, a temeljem podnesene projektne prijave na poziv „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine – Aktivnost A“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“. Predmetni projekt, ukupne vrijednosti 5.808.637,27 HRK, od čega se 4.436.599,81 HRK financira sredstvima Europske unije, iz Europskog fonda za regionalni razvoj, obuhvaćena je provedba istražnih radnji i izrada studijske, tehničke i projektne dokumentacije pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara, i to kaštela Kamerlengo, kule Sv. Marka, glorijeta maršala Marmonta, male lože na rivi, sjevernih i južnih gradskih vrata, kao i prostora Batarije koji okružuje najznačajnije objekte obuhvaćene projektom, a u cilju stvaranja preduvjeta za njihovu sanaciju, obnovu, rekonstrukciju i uređenje.

Veselimo se vašem dolasku! 

Podsjećamo, izložba će se otvoriti u četvrtak, 16. siječnja 2020. u 18:00 sati u Galeriji Cate Dujšin Ribar. Bit će otvorena do 24. siječnja.Dijeljenjem ove informacije na društvenim
mrežama pozovite prijatelje da v/nam se pridruže

Nema komentara:

Objavi komentar